Med akut tinnitus menar jag att man har drabbats av tinnitus och att man blir så pass ångestfylld att man känner att man inte på egen hand klarar av sin tinnitus.

Vid akuta besvär är det inte lätt att hålla huvudet kallt och göra rätt. Det är väldigt lätt att det blir fel. Det är viktigt att man i detta skede får kontakt med professionell hjälp och att man får ett gott första omhändertagande. Klicka här för snabb konsultation vid akuta besvär Klicka här!

1. Om du drabbas av akuta tinnitusbesvär och mår väldigt dåligt, känner ångest och/eller känner dig deprimerad så kontakta din Vårdcentral och tala med en distriktsläkare. Om du inte kan få ro och sova måste du be om något lugnande att ta för att bryta den negativa spiral som en hel del riskerar att hamna i. Depression är så vanligt förekommande att man kan tala om en folksjukdom. Är man deprimerad och så skall man söka behandling vid sin vårdcentral eller vid allvarlig depression inom Psykiatrin. Tinnitus minskar sedan i takt med att depressionen går över.

2. Om inte detta hjälper kontakta en Öronläkare. Dessa kallas oftast Öron-, Näs- och Halsspecialist. Ring till privat mottagning om sådan finns där du bor. Saknar mottagningen akuta tider  –  kontakta närmaste sjukhus och åk in för ett akut besök.

3. Skriv ned allt du oroar dig för innan du kommer in till läkaren. Tänk på att läkaren inte ser tinnitus som ett säkert tecken på att du drabbats av någon allvarlig sjukdom och därför ges du kanske inte all den tid som du skulle behöva för att lugna ned dina ångestfyllda tankar. Var därför noga med att ställa de frågor du har till doktorn eller be denne ringa upp dig om de för tillfället har många andra akuta patienter som behöver vård.

Tinnitus och katastroftankar

Vid akuta besvär är det vanligt att man får ångestfyllda tankar om sin situation.

  • hur skall jag klara av tinnitus?
  • kommer tinnitus att bli högre och högre hela tiden?
  • kommer jag aldrig att få ”tillbaka” tystnaden igen?
  • det måste finnas någon behandling eller är det kroniskt?
  • kommer mitt liv att sluta i en katastrof?
  • hur kunde jag vara så dum att jag utsatte mig för så höga ljud?

Det är ibland mycket svårt att få stopp på dessa tankar. Det är bland annat därför som det finns psykologbehandling för tinnitusdrabbade. Det går att få kontroll både över din tinnitus och över dina katastroftankar. Av erfarenhet vet vi att det kan ta tid att komma igenom denna första svåra period. Det handlar om en till några månader.

Forskning har dock visat att om man inte får behandling så tar det upp till två års tid innan hjärnan kan habitutera, anpassa sig och koppla bort det mesta av uppmärksamheten på tinnitusljudet. Vid behandling går det snabbare så det ser trots allt hoppfullt ut även om du idag har det svårt.  Klicka här för snabb konsultation vid akuta besvär Klicka här!

Att bli en sökare!

Försök att stå emot det ångeststyrda beteendet som får en del att bli en ”sökare”. Det är tyvärr allt för många som hamnar i ett hopplöst sökande efter en behandling. Detta orsakar tyvärr många gånger ännu mera lidande eftersom det tar längre tid innan man lyckas vända denna negativa utveckling.

Vad är då en sökare? Jo det är en person som är övertygad om att det finns något preparat eller någon behandling som kan ta bort deras tinnitus – en mirakelkur! Tyvärr finns det ingen sådan för tillfället. Försök att låta bli att söka och läsa alla saker om tinnitus som står på Internet. Det är tyvärr stor risk att det bara gör dig besviken. Flera patienter har blivit mycket ångestfyllda efter att ha läst något hemskt om tinnitus på Internet.

Jag har också träffat personer som lagt ned stora belopp i sitt sökande efter en bra behandling. Men dessvärre inte fått den bot som de blivit lovade.

Det är också lätt hänt att omtänksamma personer i din omgivning har hört något som fungerat och rekommenderar detta. Det finns många olika metoder som säger sig kunna bota din tinnitus men risken är stor att man hamnar helt fel och blir en kronisk tinnituspatient utan hopp eller tilltro till någon som helst behandling.

 Försök därför att stå emot detta och sök behandling genom att ställa frågor till personalen vid ditt sjukhus.

De som blivit botade av någon form av behandling kan lätt förledas att tro, vara övertygad om, att denna behandling är bra för alla som drabbats av tinnitus. Forskare har dock insett faran i detta att en del personer faktiskt blir botade av sockerpiller. Därför kan sjukvården aldrig rekommendera någon behandling som inte bygger på vetenskapliga undersökningar eller klinisk erfarenhet. Vid samtal med professor Alf Axelsson redogjorde han för hur man vid hans avdelning på Sahlgrenska sjukhuset gått igenom en hel del av de olika behandlingsmetoder som en del tinnitusdrabbade hade upplevt som bra. Det är min förhoppning att man gått vidare med detta och utvärderar olika nya behandlingsmetoder, inte bara vid Sahlgrenska sjukhuset utan också vid andra sjukhus.

Mitt råd är därför att endast läsa information om tinnitus som sjukvården garanterar innehållet på. Du kan få tips om sakliga och informativa länkar som jag bedömer tillförlitliga. Klicka på Länkar för mer information.

Inom Region Skåne hör jag talas om patienter som erbjuds allt från gruppbehandling, sjukgymnastik med hållningslära och akupunkur till Mindfulness som enligt denna lära utgår från att alla blir hjälpta av just deras behandling. Dessa kommer också till min mottagning och känner stor hopplöshet.

Vid ett tillfälle träffade jag på en patient som varit på första sidan i en förhållandevis stor dagstidning. Jag gratulerade honom till den lyckade behandlingen men fick till svar att han manipulerats av en väldigt säljande, charmerande och ihärdig behandlare. Han uppgav till mig spontant att han inte blivit bättre. Trots betalning för en gruppbehandling på ca 8 ooo kr. !0 patienter per grupp ger en hygglig timpeng!

Det handlar också om att om vi rekommenderar alla möjliga behandlingar som visar sig ha hjälpt en på tusen så får vi ett stort antal som känner hopplöshet.

 Klicka här för snabb konsultation vid akuta besvär Klicka här!

error: Content is protected !!
sv_SESvenska
Rulla till toppen