Tinnitus – Barn

Det är alltid besvärligt när ett barn drabbas av olika sjukdomar, besvär. För förälder eller läkare kan det vara svårt att avgöra besvärens omfattning. Barn beskriver sina besvär på ett annat sätt än vuxna. Det är viktigt att man som förälder och behandlare är lyhörd, empatisk för hur barnet beskriver sina svårigheter, sina besvär. När det gäller tinnitus är barn och ungdomar dessbättre sällsynta vid min praktik. Det förekommer dock några barn varje år. De är från 12 år och sedan uppåt i åldrarna. De har då med sina föräldrar under hela behandlingen. Vad de här barnen eller ungdomarna beskriver är att de drabbats av sina tinnitusbesvär i samband med musikutövning eller vid ett disko arrangerat på deras skola. Läs också på sidan Buller – Höga ljud Under de år jag behandlat barn och ungdomar med tinnitusbesvär har det i samtliga fall handlat om en grundläggande ångestproblematik eller så har barnet blivit skrämt av någon annan person, vuxen som ingående beskrivit sina tinnitusbesvär för dem. Det är därför viktigt att vara försiktigt och tänka på hur man informerar barn så att man inte skrämmer upp dem. Det är sannolikt personer som i allra bästa välmening vill varna för hörselskador och tinnitus. Tyvärr saknar man den breda erfarenhet om tinnitus som behövs för att inte skapa ångest hos åhörarna. Detta gäller också vuxna. Jag har många vuxna som de senaste åren blivit rädda då de läst om någon som beskrivit sin tinnitus på ett mycket dramatiskt sätt. Informationen bör istället fokusera på hörselskador i allmänhet och att man bör skydda sig mot höga ljud. Helst bör man välja en medicinskt utbildad person som sysslat med tinnitus och hörselproblematik. En del klarar att hantera andras lidande men detta gäller inte alla. En del barn men också vuxna tar istället till sig det ångestfyllda i budskapet på väldigt negativt sätt. Tänk dig själv att du sitter och lyssnar på en person som säger: ”Jag drabbades av tinnitus för 17 år sedan och sedan dess har jag haft ett ljud som låter som en vrålande flygplansmotor i huvudet. Jag vet idag inte hur länge jag kommer att orka stå emot detta ljud”. Självklart är detta ångestskapande och det finns de som blir livrädda och mår väldigt dåligt. Det händer att man tar in författare för att låta dem beskriva hur det är att ha tinnitus. Jag har själv lyssnat till en sådan person vid ett seminarium om tinnitus. Det var en otroligt suggestiv person som kunde konsten att skapa ångest hos åhöraren. Det handlar givetvis om personer som själva har ett svårt lidande och som genom sina framträdanden söker uppmärksamhet och förståelse och upplever en slags upprättelse då tidigare behandlare inte varit till någon hjälp. Vidare är det programledarens, medias uppgift, att genom dramatik skapa intresse för sitt program. Barn och ungdomar drabbas alltså också av tinnitus och detta går alltid att behandla!! De barn och ungdomar jag behandlat under årens lopp har haft antingen ångest- och / eller depression som grundläggande primär diagnos. Då de fått behandling för detta och hjälp med att få en mera balanserad förklaring av vad tinnitus är så har deras besvär ganska snabbt avklingat. Några har remitterats till barn och ungdomspsykiatrin för behandling av sina besvär. Mina bästa råd för att hjälpa barn

1. Betrakta alltid ett barn som ett barn. Var empatisk och ge information om skadliga ljudnivåer på ett sakligt och för barnet begripligt sätt. Har du själv tinnitus så tänk på att alla du möter är individer och dina upplevelser kanske inte alls är allmängiltiga. De kanske inte delas av andra. Har du ingen bred erfarenhet av behandling så avstå hellre än att riskera att skapa ångest hos dina åhörare. Detta gäller också information till vuxna.

2. Ge ditt barn lugnande försäkringar om att tinnitus går över med tiden.

3. Om ditt barn har svårt att somna in så sätt på lite lugn musik på väldigt låg nivå, lite högre än precis hörbart. Det finns också speciellt anpassad lugnande musik eller havsvågor att somna till.

4. Sök hjälp via distriktssjukvården, ibland kan en vaxpropp eller infektion ge ökad tinnitus.

Faktagranskad av docent Lars Andreasson, Öron-, Näs- och Halsspecialist.

Material som publiceras på denna hemsida: www.tinnitus.se får inte användas i något kommersiellt-, utbildnings-, informations- eller behandlingssyfte. Copyright © 2003, leg psykolog Peter Christensson, Tinnitusmottagningen i Lund. www.tinnitus.se Det är förbjudet att länka till denna sida utan tillstånd. Denna webbplats får inte heller läggas in som sida i annan webbplats utan tillstånd. Cookies används för att optimera sidans läsbarhet genom att kontrollera typ av webläsare etc. och för att hantera besöksstatistik 

Skicka e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.  

Senast ändrad: 23 maj 2023

error: Content is protected !!
en_USEnglish
Scroll to Top