Tinnitus och Hörselnedsättning

Det har visat sig vara så att de allra flesta som drabbas av tinnitus också har hörselnedsättning. Denna kan vara lindrig eller grav. Då hörselnedsättningen är tillräckligt omfattande kan man ordineras hörapparat. Hörapparaten förstärker yttre ljud och hjälper på så sätt upp en svag hörsel till en bättre nivå. Det är dock viktigt att framhålla att en hörapparat aldrig kan ge tillbaka en fullgod hörsel. Detta trots att en del har en avancerad digital teknik. Det blir oftast något litet besvär med dessa små apparater. Ett vanligt problem är att de förstärker urskiljningslöst. Detta innebär problem då man går på lokal eller sitter i  lunchrummet – allt förstärks i lika hög grad. Man försöker därför med hjälp av digital teknik att filtrera bort dessa negativa effekter men enligt mina patienter så lyckas men inte fullt ut. 

Min personliga uppfattning är att hörapparater hjälper i en hel del situationer men klarar inte att ersätta den förlorade hörsel helt. Det fungerar dock alldeles ypperligt i en dialog, ett samtal mellan två personer. Likaså fungerar det på välordnade möten med en tydlig dagordning där inte alla pratar i mun på varandra. Men detta är sällan förekommande i verkliga livet. Vi blir ofta ivriga och pratar i mun på varandra och efter en stund har vi glömt bort den hörselskadades problem.

Tinnitusbehandling vid hörselnedsättning

Vid omfattande hörselnedsättning blir de egna inre ljuden självfallet lättare att uppmärksamma. Detta sker också på en omedveten nivå. Människans överlevnadssystem bygger på att snabbt uppmärksamma signaler för att kunna ta skydd eller för att försvara sig. Det handlar om ljud från omgivningen.  Då det yttre ljudflödet minskar börjar vi mentalt och ofta omedvetet att söka efter ljudsignaler och då kan också tinnitus att få en ökad uppmärksamhet. Detta är givetvis negativt. Vi bör därför sträva efter att få in ljud i hörselsystemet i alla fall under perioder då tinnitus är besvärande. Detta innebär att de som ordinerats hörapparat måste försöka använda dessa. För en del är detta besvärligt. Min erfarenhet efter många ingående samtal med hörselskadade är att det är svårare att acceptera en hörapparat än ett par glasögon. Ibland tar det upp till ett halvt år för att vänja sig vid den nya ljudbilden. Men det kan det vara värt eftersom nästan samtliga säger att tinnitus minskar då de använder sina hörapparater.

Det andra skälet till varför man skall använda sin hörapparat är följande. Alla som har en hörselnedsättning drabbas av en ökad trötthet som en följd av detta. Vi vet från avsnittet om tinnitus, att vid trötthet uppfattar man tinnitusljudet som starkare. Alltså ett bra skäl till att träna sig att använda sina hörapparater. Detta är därför bra även om man inte har tinnitus.

Vid lättare nedsättning får man inte ordinerat en  hörapparat. Tänk därför på att ljud kan behövas också vid lättare nedsättningar. Försök att ha lite radiomusik igång då du arbetar så det inte är helt tyst. De som har fullgod hörsel får ju automatiskt in en hel del ljud i hörselsystemet utan att de tänker på det. Jag syftar här på omgivningsljud som svaga samtal på arbetsplatsen ifrån ett angränsande rum och dörrar som öppnas stängs etc. Detta kan i en del fall räcka.

Faktagranskad av docent Lars Andreasson, Öron-, Näs- och Halsspecialist.

Material som publiceras på denna hemsida: www.tinnitus.se får inte användas i något kommersiellt-, utbildnings-, informations- eller behandlingssyfte

_____________________________________________

Copyright © 2003, leg psykolog Peter Christensson, Tinnitusmottagningen i Lund. www.tinnitus.se Det är förbjudet att länka till denna sida utan tillstånd. Denna webbplats får inte heller läggas in som sida i annan webbplats utan tillstånd. Cookies används för att optimera sidans läsbarhet genom att kontrollera typ av webläsare etc. och för att hantera besöksstatistik 

Skicka e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen. pastedGraphic.png 

Senast ändrad: 23 Maj 2023.

error: Content is protected !!
en_USEnglish
Scroll to Top