Tinnitus -Musiker

Musiker

De som är musikaliskt intresserade och kanske har musiken som sitt yrke kan givetvis hamna  i en mycket svår situation om de drabbas av tinnitus. Det kan på olika sätt ställa till stora problem. Man får svårt att lyssna in det egna instrumentet, den egna rösten och övriga musiker i orkestern.

De musiker som söker för behandling bär ofta på farhågor om att de kanske måste lämna musiken och därmed överge sitt yrke. Det är lätt att föreställa sig hur de mår eftersom musiken ofta kommit in väldigt tidigt i deras livet. Då handlar problemen inte enbart om oljud, tinnitus, utan om själva yrkesidentiteten. Detta är ett besvärligt och svårhanterligt område för i stort sett alla människor. Vem är jag då jag inte längre är musiker, läkare eller snickare?

Det händer också att man skall ut på en turné och måste bestämma sig om de vågar följa med. Ofta ställer de frågan:  ”kommer öronen att hålla?” eller ”kommer mina besvär att förvärras?”.

Dessutom drabbas musiker i lika hög grad som andra av ångest och svårigheter i livet. Artister är dessutom utsatta för stor press i samband med ständiga framträdanden och det kan vara svårt att samtidigt ha en fungerande relation på det privata planet. Flera musiker har också drabbats av ångest och depressioner och då de blir behandlade för dessa besvär kan de med tillförsikt återgå till sitt musikliv. 

Det bör också här framhållas att musiker idag toppar statistiken över hörselskador. Det är därför viktigt att om man arbetar i tuffa ljudmiljöer ser till att skydda sina öron. De kan exempelvis be företagshälsovården att göra mätningar och ge förslag till hörselskyddande åtgärder. Det går att bygga in slagverkare (trumset) och man kan avskärma en blåssektionen för att minska bullerexponeringen på övriga orkestermedlemmar.

Hörselskydd

Det finns speciella hörselskydd för musiker som har visat sig effektiva. De kallas populärt för ”musikerproppar”. Dessa utprovas individuellt vid speciella, ofta privata, mottagningar. Det handlar ju inte om sjukvårdande behandling utan musikerproppar får betalas av musikern själv eller i vissa fall av arbetsgivaren. Man kan efter avgjutning välja grad av dämpning. Det finns filter på 9, 15 respektive 25 decibel. Detta betyder att om du repeterar under 8 timmar så skall man enligt Arbetarskyddsstyrelsens rekommendationer utsättas för maximalt 85 decibel. Om ljudnivån ligger på runt 100 decibel bör du själv dämpa ljudet med minst 15 decibel. Enkel men viktig matematik. Detta värde, 85 decibel, är också kopplat till exponeringstiden 8 timmar/dygn. Då kan man efter en dags repetition inte gå på lokal på kvällen och öka på doseringen av ljud.

Avslutningsvis vill jag slå fast att min uppfattning är att man skall vara försiktig med sin hörsel. Öronen är känsliga och fina instrument och vi skall därför vårda dem väl. Vi behöver absolut inte avstå från musik för att behålla vår hörsel och klara oss från tinnitus eller ljudöverkänslighet. Skaffa dig de kunskaper du behöver för att skapa en bra ljudmiljö för dig själv, dina kolleger och för din lyssnarskara.

Faktagranskad av docent Lars Andreasson, Öron-, Näs- och Halsspecialist.

Material som publiceras på denna hemsida: www.tinnitus.se får inte användas i något kommersiellt-, utbildnings-, informations- eller behandlingssyfte. Copyright © 2003, leg psykolog Peter Christensson, Tinnitusmottagningen i Lund. www.tinnitus.se Det är förbjudet att länka till denna sida utan tillstånd. Denna webbplats får inte heller läggas in som sida i annan webbplats utan tillstånd. Cookies används för att optimera sidans läsbarhet genom att kontrollera typ av webläsare etc. och för att hantera besöksstatistik 

Skicka e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.  

Senast ändrad: 23 maj 2023

error: Content is protected !!
en_USEnglish
Scroll to Top